2017-ျမန္မာဇာတ္ကား-ကိုုႀကီး (ကီြး)-ေျပတီဦး-ယုုသႏၱာတင္-ရတနာဗိုု1:13:05

2017-ျမန္မာဇာတ္ကား-ကိုုႀကီး (ကီြး)-ေျပတီဦး-ယုုသႏၱာတင္-ရတနာဗိုု

Mahar

167,850

January 06, 2017

698 46

Watch videos 2017-ျမန္မာဇာတ္ကား-ကိုုႀကီး (ကီြး)-ေျပတီဦး-ယုုသႏၱာတင္-ရတနာဗိုု

2017 ေနာက္ဆံုုးထြက္ ဇာတ္ကားအသစ္ - ကိုုႀကီး
သ႐ုုပ္ေဆာင္ - ေျပတီဦး၊ ယုုသႏၱာတင္၊ ရတနာဗိုု ႏွင့္ ပြင့္
ဒါ႐ုုိက္တာ - ရာဇ၀င္ကိုု

ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားကိုု ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ေရႊျမန္မာမ်ား HD Quality ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ေစရန္ တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား ဇာတ္ကားသစ္မ်ားကိုုလည္း တင္ဆက္လ်က္ ရွိပါသည္
Mahar TV & Network မွ online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ ႏွင့္ offline channel 🎬 ႐ုုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္ဖမ္းယူၿပီး တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ🎬 မွ
ျမန္မာဇာတ္ကား Myanmar Movies၊ အႏုုပညာသတင္း Entertainment News ႏွင့္တရားေတာ္မ်ား Dhamma ကိုု ေန႔စဥ္
တင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

*Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ Mahar မွ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္
ေရႊျမန္မာရဲ႕ ဖုန္း သိုု႔မဟုုတ္ တက္ဘလက္မွာ Mahar App မဟာအပလီေကးရွင္းကို install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားစြာကိုု ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။

*Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္လင့္
https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.abccontent.mahartv

*iOS ပန္းသီးဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္လင့္
https://itunes.apple.com/us/app/mahar/id1037697766

*Computer ျဖင့္ၾကည့္႐ႈႏိုုင္သည့္ web page
https://www.mahartv.com.mm

*Social
https://www.facebook.com/mahartvnetwork
https://www.facebook.com/mahardhamma
https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

*Play Store မွ ေဒါင္းမရသူမ်ား အပလီေကးရွင္း apk တိုုက္႐ုုိက္ေဒါင္းရန္
http://www.mahartv.com.mm/download*

*Mahar Free to air channel-မဟာအခမဲ့႐ုုပ္သံလိုုင္းကိုု PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အေသးမွ ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ လာအိုုႏွင့္ ကေမာဒီးယား
ႏိုုင္ငံမ်ားမွ ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါသည္။ Channel No. က 2 ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခား ႐ုုပ္သံလိုုင္းမ်ားတြင္ ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

*Email
[email protected]
[email protected]

© 2017-2020 abc content solutions ALL RIGHTS RESERVED

Category: Film & Animation
Tags: mahar, မဟာ, video, ဗီဒီယို, mahar video, မဟာ ဗီဒီယို, myanmar video, ျမန္မာဗီဒီယို, mahar movie, မဟာ ရုပ္ရွင္, mahar trailer, မဟာနမူနာ, myanmar movie, ျမန္မာရုပ္ရွင, movie, ရုပ္ရွင္, burmese movie, movie trailer, ရုပ္ရွင္နမူနာ, myanmar movie trailer, ျမန္မာဇာတ္ကား, 2016, ကိုုႀကီး, ကီြး, 2017, myanmar funny movies, rangoon, burmese, ေျပတီဦး, myanmar movies, myanmar new movie, movie 2016, myanmar (country), ေျပတီဦး, yangon, myanmar news, myanmar funny, myanmar movie song, myanmar, new movie

Related videos