KDL Hồ Than Thở TP Đà Lạt LâmĐồng 9-201308:07

KDL Hồ Than Thở TP Đà Lạt LâmĐồng 9-2013

ngọc xuân

3,172

April 03, 2014

5 0

Watch videos KDL Hồ Than Thở TP Đà Lạt LâmĐồng 9-2013

Chuyến đi thăm hồ rất thú vị. Chỉ tiếc trời u ám và nước hồ mùa này không xanh trong.
* Nếu ảnh chưa rõ xin xem ở chế độ khung hình nhỏ. Cám ơn.

Category: Film & Animation
Tags: hoThanTho DaLat

Related videos